ERG seminar av Kirsty Dunnett, iEarth postdoktor

ERG seminar av Kirsty Dunnett, iEarth postdoktor

ERG seminar av Kirsty Dunnett, iEarth postdoktor

ERG seminar av Kirsty Dunnett, iEarth postdoktor

ERG seminar av Kirsty Dunnett, iEarth postdoktor

ERG seminar av Kirsty Dunnett, iEarth postdoktor

ERG seminar av Kirsty Dunnett, iEarth postdoktor

Events
Apr 11, 2023
Av:

iEarth postdoktor: introduksjon og generell retning. Tid: 13:00-14:00

Postdoktorarbeidet vil omhandle forskning og utvikling på tvers av iEarth Fokusområder 2 og 3. Jeg vil kort introdusere meg selv, og noe av det vi holder på med og planlegger for fremtiden. Tre spesifikke prosjekter vil introduseres, men ytterligere arbeid vil avhenge av hvordan situasjonen ved UiO Geovitenskap og i iEarth utvikler seg. Særlig vil formålet med og målene i iEarth, samt ambisjonene for praksis ved UiO Geovitenskap, sette noen begrensninger for forskningspraksisen.

Hvis du vil delta på ERG-seminaret, kontakt Anders Ahlberg (anders.ahlberg@lth.lu.se) eller Thea Krossøy (thea.krossoy@uib.no).

Etter Kirstys seminar (kl. 14:15) vil øvelse i kartlegging av litteratur i geofagutdanningen fortsette (Jennie Lundqvist har funnet et lovende grafisk nettbasert verktøy som sporer liknende og relevante publikasjoner innenfor samme fagområde).

Kirsty Dunnett
ERG seminar av Kirsty Dunnett, iEarth postdoktorERG seminar av Kirsty Dunnett, iEarth postdoktor

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.