EksamensGeOrakel for GEOV101 ved UiB

EksamensGeOrakel for GEOV101 ved UiB

EksamensGeOrakel for GEOV101 ved UiB

EksamensGeOrakel for GEOV101 ved UiB

EksamensGeOrakel for GEOV101 ved UiB

EksamensGeOrakel for GEOV101 ved UiB

EksamensGeOrakel for GEOV101 ved UiB

Events
Apr 11, 2023
Av:
Berit Hjelstuen, Elena Victoria Brattebø, Carl August Brechan, Thomas Hagen Thuesen

Onsdag ettermiddag arrangerte iEarth studentene i Bergen eksamensGeOrakel i 1. semester faget GEOV101, for studenter som har eksamen neste uke.

Hele 50 studenter fra 1. semester bachelorkullet i geologi ved Institutt for Geovitenskap deltok på arrangementet som Elena Victoria Brattebø og Carl August Brechan arrangerte. De har vært assistenter i bachelorfaget GEOV101 dette semesteret, og gjennom iEarth arrangerte de eksamensGeOrakel for studentene i faget.

Målet med EksamensGeOrakel var å gi studentene en plattform for å spørre om ting relatert til pensum før eksamen. Aktive læringsmetoder ble anvendt for å gi studentene en bedre forståelse av pensum og sammenhenger enn før de kom. I god iEarth ånd ble Aktivitrom 2+3 Marineholmen som er et av undervisningsrommene tilpasset aktiv læring.

Utdanningsleder Berit Oline Hjelstuen var imponert av Elena og Carl som hadde i forkant hadde løst tidligere eksamensspørsmål og brukte aktiv læring for å skape diskusjon blant studentene. Elena og Carl fikk gode tilbakemeldinger fra opplegget fra studentene som deltok.

Opplegget startet med å gi tips og triks til eksamen ettersom dette er første eksamen på universitetet for mange av studentene. Etterpå ble det gjennomgang av vanlige tema som har kommet opp på eksamen. Videre i 3.5 timer ble det en blanding av gruppearbeid hvor studentene skulle diskutere vanlige eksamensspørsmål, dette ble deretter tatt i plenum etter at gruppene hadde diskutert hver for seg. Det var flere anledninger til å spørre om ting studentene selv lurte på om pensum.

EksamensGeOrakel for GEOV101 ved UiBEksamensGeOrakel for GEOV101 ved UiB

Photo credit: Berit Oline Hjelstuen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.