iEarth annual report 2021

Et og et halvt år etter Senter for Integrert Geovitenskapelig utdanning (iEarth) ble tildelt status som Senter for Fremragende Utdanning (SFU) ser vi fremgang på mange av ambisjonene skissert i prosjektforslaget og handlingsplanen fra 2020.

Files to download

iEarth annual report 2021

.pdf
Download
Uploaded  
April 17, 2023