Laboratorieopplæring

Laboratorieopplæring

Laboratorieopplæring

Laboratorieopplæring

Laboratorieopplæring

Laboratorieopplæring

Laboratorieopplæring

Laboratorieopplæring

Laboratorieopplæring

Laboratorieopplæring

Laboratorieopplæring

Laboratorieopplæring

Laboratorieopplæring

Laboratorieopplæring

Lab-based learning
Studentenes læringsmiljø

Hvordan man: 

  • Plukker av foraminiferer
  • Lagrer kjerneprøver
  • Logger kjerneprøver
  • Multi-Sensor Core Logger (MSCL)
  • X-ray (Røntgen)
  • Åpning av kjerneprøver

Name

Function

Pricing / Licensing

Developed by

Reference

SvalSim

Heavily used in Svalex expeditions, run for multi-disciplinary student teams in Svalbard until 2013

Free academic

N/A

Statoil

N/A

Saether et al. (2004)

VideoSolo Video Converter Ultimate

Generate VR videos from normal videos

ca. 50€

N/A

VideoSolo

N/A

VRGS

Virtual outcrop interpretation package

Low cost academic fee

N/A

University of Manchester

N/A

Rarity et al. (2014)

Publisert
December 1, 2021
Sist opdatert
January 22, 2024