iEarths seed project- utlysning våren 2022

iEarths såkornprosjekter er et tiltak og en motivasjon for å støtte utvikling av undervisnings- og læringssamarbeid på tvers and institutter og universiteter.

iEarths seed project- utlysning våren 2022

iEarths såkornprosjekter er et tiltak og en motivasjon for å støtte utvikling av undervisnings- og læringssamarbeid på tvers and institutter og universiteter.

iEarths seed project- utlysning våren 2022

iEarths såkornprosjekter er et tiltak og en motivasjon for å støtte utvikling av undervisnings- og læringssamarbeid på tvers and institutter og universiteter.

iEarths seed project- utlysning våren 2022

iEarths såkornprosjekter er et tiltak og en motivasjon for å støtte utvikling av undervisnings- og læringssamarbeid på tvers and institutter og universiteter.

iEarths seed project- utlysning våren 2022

iEarths såkornprosjekter er et tiltak og en motivasjon for å støtte utvikling av undervisnings- og læringssamarbeid på tvers and institutter og universiteter.

iEarths seed project- utlysning våren 2022

iEarths såkornprosjekter er et tiltak og en motivasjon for å støtte utvikling av undervisnings- og læringssamarbeid på tvers and institutter og universiteter.

iEarths seed project- utlysning våren 2022

iEarths såkornprosjekter er et tiltak og en motivasjon for å støtte utvikling av undervisnings- og læringssamarbeid på tvers and institutter og universiteter.

Seed Project
iEarth seed project
Undervisernes læringsmiljø

iEarths såkornprosjekt er et tiltak og en motivasjon for å støtte utvikling av undervisnings- og læringssamarbeid på tvers av institutter og universiteter, for engasjering av studenter i å forbedre deres læringsmiljø, innsamling av data, for utvikling av undervisning og læring i geofag og for å promotere SoTL (Forskende tilnærming til egen undervisning / "Scholarship of Teaching and Learning").

Prosjekter kan søke om finansiering opp til 50 000 NOK.

Hvis et større budsjett er nødvendig for å gjennomføre prosjektet kan iEarth hjelpe til å med å finne alternative løsninger for finansiering. Prosjektene har 2-års løp, og hvis nødvendig kan prosjekter søke om videre finansiering.

Retningslinjer (.pdf) finnes her: iEarth Seed Projects Spring 2022

For å søke, bruk denne malen: iEarth Seed Project_ Application form

Mal for avsluttende rapport: Template iEarth short papers

Send søknad til: iEarth@uib.no eller thea.krossoy@uib.no

Prosjektutlysning – kommunikasjon og tidsramme

Over 5 år vil det være toutlysninger per år. Det er mulig å søke på det samme prosjektet mer enn éngang, selv om prosjektet har mottatt finansiering tidligere:

 • Utlysningsdato: 4. Mars 2022
 • Søknadsfrist: 31 Mars 2022
 • Finansieringsbeslutning (med tilbakemelding) vil sendes ut innen 6 uker etter søknadsfrist.
 • Oppstart prosjekt: påfølgende høst med mindre annet er spesifisert i prosjektbeskrivelsen.
 • For å søke, bruk vedlagt mal.
 • Neste utlysning for iEarth seed project: mer informasjon kommer.

Hvem kan søke?

Fakulteter, postdoktorer, stipendiater og studenter fra geofaginstitusjoner. Undervisere og studenter ved norske institutter utenfor iEarth kan også søke om finansiering, med forbehold om eksisterende samarbeid med kolleger ved iEarth-institusjonene.

Hva kan du søke om?

Se iEarth's Senterplan for eksempler. Vi oppfordrer søkere til å kontakte fokusområdeledere hvis de er spesielt interesserte i tema dekket av de fem fokusområdene i iEarth. Eksempler på prosjekttema inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Utvikling av nye kurs basert på aktiv læring og assosierte læringstilnærminger.
 • Utvikling av nye studentaktiviteter.
 • Utvikling av nye undervisningsmetoder og materialer.
 • Undervisningsproblemer knyttet til nedstenging under covid-19 pandemien.
 • Aktiviteter som forbedrer studentenes læringsmiljø.
 • Utprøving av nye undervisningsmetoder og materialer.
 • Undersøkelser av læringsmål (SoTL).
 • Utvikling av programvare som kan benyttes i eksisterende kurs.
 • Utvikling av visuelle evalueringsverktøy.
 • Produksjon av instruksjonsvideoer.

Finansiering kan forespørres for undervisere som må ansette midlertidige stedfortredere (eller assistenter) for deres undervisning, for å kunne jobbe på slike prosjekter. Prosjektfinansiering kan også inkludere konferanseavgifter for å delta på SoTL-konferanser.

iEarth-finansiering dekker ikke:

 • Undervisningspermisjon
 • Feltarbeid eller ekskursjoner
 • Utstyr

iEarth bedømmelseskomité og evaluering

Bedømmelseskomitéen består av de utnevnte education chairs fra hver iEarth-institusjon, et komitémedlem med formell bakgrunn fra utdanningsforskning, iEarth senterleder, nettverkskoordinator og én studentrepresentant. Komitéen publiserer en liste over finansierte prosjekter innen 6 uker etter søknadsfrist. Prosjektet kan motta full eller delvis finansiering. iEarth’s nettverkskoordinator vil gi tilbakemelding til søkere via e-post og finansierte prosjekter vil annonseres på www.iearth.no.

Ved potensielle interessekonflikter innad i komitéen, vil aktuelt medlem ekskluderes fra evalueringen av det aktuelle prosjektet.

Evalueringskriterier

De finansierte prosjektene må:

 • Dele visjonen til iEarth.
 • Bidra til ett eller flere av de fem fokusområdene i iEarth, som spesifisert i handlingsplanen .
 • Inkludere en plan for kommunikasjon, deling og/eller distribusjon av prosjektresultater.

Prosjektet vil prioriteres dersom de inkluderer:

 • Samskaping med studenter.
 • Involvering av kolleger.
 • Involverer flere institusjoner (både iEarth partnerinstitusjoner og andre).
 • En kommunikasjon- og formidlingsplan (større prosjekter bør også, hvis mulig, inkludere en plan for publisering av en fagfellevurdert artikkel i et utdanningstidsskrift eller SoTL-konferanse).

Prosjektrapportering og formidling

Det er et krav at alle finansierte prosjekter vil gagne iEarth-felleskapet og at det retter seg etter DIKU’s plan for SFU’er og kontrakten mellom iEarth og DIKU.

I tillegg til deling og formidling av prosjektresultater, må finansierte prosjekter sende inn:

 • en kort rapport (1-5 sider) ifølge IMRAD-rammeverket. Rapporten vil inkluderes i iEarth educational publication series og gjøres tilgjengelig på www.iearth.no. Ved å inkludere rapporten i publikasjonsserien kan den siteres, og forfattere kan henvise til publikasjonen i deres CV.  En rapportmal er tilgjengelig på www.iearth.no sammen med eksempler fra andre prosjekter.
 • en side populærvitenskapelig tekst om ditt prosjekt med figurer og bilde. Teksten vil bli publisert i vårt nyhetsbrev og/eller på våre sosiale media plattformer.
 • en kort oppsummering av budsjettet. Ble det gjort endringer fra opprinnelig budsjett? Hvis ja, hvorfor?

iEarth vil også tilby workshops for finansierte prosjekter for å støtte utviklingen og bidra til rapportskriving.

Prosjektene som mottar finansiering fra iEarth krever en formidlingsstrategi og her er noen eksempler på formidling som kan inkluderes i denne strategien:

 • Workshop eller presentasjon på GeoLearning Forum
 • Presentasjon eller plakat ved andre relevante konferanser
 • Workshops eller presentasjoner ved instituttene for/med studenter
 • Informasjon, resultater og funn delt på www.iearth.no
 • Blogginnlegg på www.iearth.no
 • Vitenskapelig publisering

Spørsmål knyttet til prosjektforslag kan rettes til din lokale education chair:

Karianne S. Lilleøren, UiO
Bjarte Hannisdal, GEO-UiB
Kjersti B. Daae, GFI-UiB
Anders Schomacker, UiT
Mark Furze, UNIS
No items found.

Name

Function

Pricing / Licensing

Developed by

Reference

SvalSim

Heavily used in Svalex expeditions, run for multi-disciplinary student teams in Svalbard until 2013

Free academic

N/A

Statoil

N/A

Saether et al. (2004)

VideoSolo Video Converter Ultimate

Generate VR videos from normal videos

ca. 50€

N/A

VideoSolo

N/A

VRGS

Virtual outcrop interpretation package

Low cost academic fee

N/A

University of Manchester

N/A

Rarity et al. (2014)

Publisert
March 3, 2022
Sist opdatert
November 14, 2022