Guidelines for proposals – iEarth Seed Projects Spring 2022

Hvem kan søke? Fakultet, postdoktorer, stipendiater og studenter fra geofaginstitusjoner. Undervisere og studenter ved norske institusjoner utenfor iEarth kan også søke om finansiering, med forbehold om eksisterende samarbeid med kollegaer ved iEarth-institusjonene.