Senterplan

Dette dokumentet skisserer senterets forvaltningsplan og hvordan vi planlegger å samarbeide innad i iEarth-konsortiet.

Files to download

Senterplan

.pdf
Download
Uploaded  
April 17, 2023