Praksis i Norconsult – Første arbeidsuke

'GeoPraksis'
Apr 11, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Jonas Vestye Andreassen

Opphavsrett: Norconsult

Mitt navn er Jonas V. Andreassen og jeg er på mitt tredje år i en bachelor i geovitenskap, retning geologi ved Universitetet i Bergen. Dette semesteret har jeg valgt et emne kalt «Geopraksis» og jeg skal derfor ha 3 ukers praksis i Norconsult. Norconsult er et landsdekkende rådgiverselskap med ingeniør- arkitektur- og digital ekspertise. De har ekspertise innenfor bygg og eiendom, samferdsel, fornybar energi, vann og avløp, industri, miljø, sikkerhet, arkitektur, plan og IT. Geologene i Norconsult ligger organisert under samferdsel og miljø.

I uke 8 hadde jeg min første uke i praksis. Jeg skal fortelle hvordan denne uken har vært, men først skal jeg fortelle litt om mine mål og forventinger. Først og fremst ønsket jeg en praksisplass hos Norconsult fordi jeg har fått inntrykket av at dette er en bedrift som arbeider med det jeg ønsker å arbeide med når jeg er ferdigutdannet. Jeg hadde også ved våren 2022 og høsten 2022 vært med å arrangere bedriftspresentasjoner med Norconsult i regi av linjeforeningen Mjøllnir. I den forbindelse fikk jeg komme i kontakt med ulike ansatte geovitere i Norconsult, og dette virket som en veldig kjekk gjeng. Derfor var valget enkelt, og jeg ble veldig glad når jeg fikk beskjeden om at jeg hadde fått praksisplass i Norconsult.

Mandag:

Norconsult sitt lokale i Bergen ligger midt i Bergen sentrum, så det var veldig kjekt å bare kunne gå bort til kontoret på morgenkvisten. På første dag i praksisuken fikk jeg en omvisning på hele kontoret i Bergen, og fikk hilst må mange av de ansatte. Jeg fikk utlevert et eget inngangskort og en egen arbeids-PC jeg kan bruke under praksisukene. Jeg fikk også en egen kontorplass som jeg skal bruke under resten av praksisperioden. Resten av mandagen brukte jeg på kontorplassen. Jeg måtte laste ned en del nødvendige programmer, i tillegg til at jeg fikk delta på et teams-møte som omhandlet ulike typer skredfarer i Odda.

Tirsdag:

På tirsdag fikk jeg være med på geoteknisk feltarbeid. Dette feltarbeidet var på en demning i ved Storediket i nærheten av Fløyen. Det er planlagt at demningen som demmer opp Storediket skal rives og erstattes med en bro. I den forbindelse skulle vi ta prøvegravinger i fyllingen vest for demningen. Dette er nødvendig for å kontrollere om denne fyllingen er god nok til å brukes til den nye broen, eller om massene må byttes ut. I 2019 ble det utført totalsondering i 6 posisjoner i fyllmassene. Totalsonderingen i viste noen områder med bløte masser (leire). Derfor var får oppgave å utføre prøvegravinger på området for å få en bedre forståelse av hvilke løsmasser som finnes i fyllingen.

Vi gravde 3 prøvegravinger. Vi gravde så dypt som mulig, men ble ved alle prøvegravingene stoppet av for store blokker. Videre beskrev vi litologien til løsmassene i de ulike prøvegravingene. Løsmassene i den første prøvegravingen var for eksempel 1,8 m dyp, hadde en grålig mørkebrun farge, hadde et 15 cm tykt lag med matjord og bestod av siltig, grusig sand, med noen blokker og organisk materiale. Den største blokken var 50 cm bred og massene i prøvegravingen var løstliggende masser. Dette kjente vi igjen ved at det ble dannet sprekker i sideveggen og massene falt ut etter hvert som prøvegravingen ble gravd dypere.

Onsdag:

På onsdag fortsatte jeg med litt etterarbeid fra feltarbeidet vi gjorde dagen før. I tillegg hadde jeg en del å lese meg opp på før jeg igjen skulle ut på feltarbeid på torsdag. På ettermiddagen fikk jeg delta på et internt foredrag som omhandlet hvordan Norconsult kan bli mer bærekraftig i prosjektene sine. Etter foredraget stod workshops på planen, og vi ble delt inn i grupper. Her fikk personer med lik faglig bakgrunn testet seg på ulike spørsmål knyttet til bærekraft i bedriften.

Torsdag:

På torsdag fikk jeg bli med på en befaring på et prosjekt i Austevoll. På dette prosjektet skal det bygges en ny kai. Vår oppgave som geologer var å kartlegge sprekkesystemet til berggrunnen i området. Dette måtte gjøres for å finne ut om berggrunnen var sikker nok til at det kunne bli bygget en kai der. Til å begynne med prøvde vi å danne oss et overblikk over berggrunnen samt å beskrive sprekkesystemet. Vi observerte for eksempel ingen mineral- eller sprekkefylling. Sprekkene var heller ikke gjennomgående synlig og vi observerte 8 sprekker per m3. Videre tok vi mange fall/fallretning-målinger på de ulike sprekkesettene.

Skjæring ved feltområdet på Austevoll
Feltnotater av målingene som ble gjort

Dataprogrammet Dips
Fredag:

På fredag arbeidet jeg med fall/fallretning-målingene jeg tok på Austevoll. Jeg la alle målingene inn i et program som heter dips. Videre tok jeg snittmålingene til de ulike fall/fallretning-målingene til de ulike sprekkesettene og fikk dannet et oversiktlig stereonett.

Det var veldig inspirerende å se hvordan ting jeg både har lært på og utenfor Universitetet kunne brukes i praksisperioden. Spesielt interessant var det å se hvor relevant geoteknikk-emnet jeg tar dette semesteret var. Jeg ble derfor svært motivert til å lære mest mulig i dette emnet i denne perioden jeg har imellom praksisperioden. På denne måten stiller jeg enda mer forberedt til praksisen, og jeg kan ta til meg enda mer lærdom.

Praksis i Norconsult – Første arbeidsuke

Andre bloggartikler

'GeoPraksis'
This is some text inside of a div block.

Geopraksis ved Brønnøy Kalk i Brønnøysund

'GeoPraksis'
This is some text inside of a div block.

Geopraksis ved Bergen kommunes plan- og bygningsetat

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.