Praksis som naturveilder på Folgefonnsenteret

'GeoPraksis'
Apr 11, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Jon Vaardal-Lunde

Jeg har under min første praksisuke har jeg jobbet på Folgefonnsenteret i Rosendal under stillingen naturveileder. På Folgefonnsenteret er arbeidsoppgavene varierte, men handler kort fortalt om å formidle informasjon om nasjonalparken, gjennomføring av guidete turer og aktiviteter, og drift og vedlikehold av senterets fasiliteter.

Jeg ønsket meg denne stillingen fordi jeg synes det er givende å undervise, og jeg trives i et variert arbeidsmiljø der man kan jobbe både inne og ute. Jeg synes også det hadde vært spennende å jobbe et sted utenfor Bergen for å oppleve noe helt nytt. Praksisuken på Folgefonnsenteret har vært kjekk og lærerik, og har absolutt innfridd forventningene mine til arbeidsplassen.

Arbeidsoppgavene vi ble tildelt først var å gjøre oss kjent med fasilitetene og området rundt. Vi gjorde oss kjent med utstillingen på Folgefonnsenteret, og hvordan en naturveileder der driver utstillingen. Hovedoppgaven vi hadde den første uken handlet om å lage et utdanningsopplegg for en sjette klasse som skulle besøke oss under praksisuken. Vi diskuterte ulike tema som kunne være interessant for en sjette klasse, og passet på at det stod i samsvar med læringsnivå og pensum. Vi kom frem til at det kunne vært kjekt for barna å gjennomføre en quiz som tok utgangspunkt i utstillingen og generell geologi. Med en premie til de som fullførte quizen ble mange ivrige for å følge med på det som ble sagt, og læringsgraden var av typen høy.

I tillegg ble vi plassert på forskjellige poster i utstillingen der vi hadde planlagt et læringsopplegg. Jostein drev en post med fokus på bergartsgjenkjenning (dette var bergarter vi dagen før hadde hentet i området), og jeg stod på en post om isbreer og landformer i området, og med en fremvisning av en newtonian liquid i sammenheng med geofarer. Dette virket som det falt i smak. Dersom noen av spørsmålene var uklare var vi heldigvis mange på senteret som kunne hjelpe elevene, slik at samtlige følte mestring.

Jeg synes arbeidet vi gjorde var bra, og jeg føler vi i stor grad har kompetansen som skal til for å gjennomføre arbeidsoppgavene her. Noen av oppgavene var kanskje litt vrien for sjette klasse-elever, men dette hjalp vi til med og ga visuelle forklaringer. Til neste gang vil fokuset være på å lage et lignende læringsopplegg, men for en større gruppe elever. Planen blir å lage forskjellige opplegg for barneskole, ungdomsskole, og videregående geofag-elever.

Praksis som naturveilder på Folgefonnsenteret

Andre bloggartikler

'GeoPraksis'
This is some text inside of a div block.

Geopraksis ved Brønnøy Kalk i Brønnøysund

'GeoPraksis'
This is some text inside of a div block.

Geopraksis ved Bergen kommunes plan- og bygningsetat

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.