Geopraksis ved Brønnøy Kalk i Brønnøysund

'GeoPraksis'
Mar 22, 2023
By:
By:

Skrevet av: Andrea Oliva Johanne Kjemperud

Mitt navn er Andrea, er på mitt siste semester i bachelor i geologi ved UiB, og er en av de to heldige som har fått praksisplass hos Brønnøy Kalk. Her driver de med uttak av marmor som senere skal bli til Hydrocarb («flytende marmor»), som bl.a. beskytter papir mot at blekk flyter utover og gjør papiret hvitt.

Jeg valgte denne bedriften av flere grunner, men hovedsakelig basert på variasjonen mellom å være inne og ute, samt de nevnte interessefelt i jobbeskrivelsen. Mine forventninger var at jeg skulle lære meg mye nytt, og kanskje få en tydeligere tanke om hva jeg selv vil fremover. I tillegg håpte jeg på å få en bedre forståelse av ulike (geologiske) prosesser og bli tryggere på hva jeg kan, og at jeg kom til å få bruk for kompetansen jeg har fått gjennom nesten tre år på UiB.

Dagbruddet ved Brønnøy Kalk. Foto: Andrea Olivia Kjemperud

Første dag fikk vi informasjon om Brønnøy Kalks historie og hva de holder på med, før vi fikk utdelt verneutstyr etterfulgt av en omvisning i dagbruddet. Vi fikk også presentert oppgaven vi skal arbeide med i løpet av praksisperioden, som går ut på å ta lineamentanalyser i sørenden av bruddet. For de som ikke vet er lineamenter lineære trekk på jordoverflaten, som sprekker og forkastninger. Dette er nyttig for videre utbygging, da bruddsoner og hellingen på lag kan ha en innvirkning på f.eks. kvaliteten på marmoren og stabiliteten i bruddet. Hittil har vi gjort forarbeid til oppgaven, og i den forbindelse har vi blitt kjent med QGIS og lært om hvordan å overføre data inn i programmet. I tillegg til det har vi bl.a. vært med på møter, sittet på med dumpere (store maskiner som frakter avfallet fra sprengningsområdet til deponiet) og fått omvisning på lab. På labben sjekker de kvaliteten på marmoren for å se om det vil bli en god eller dårlig produksjon. Det kanskje viktigste jeg har lært i løpet av denne uken er hvorfor man tar strøk- og fallmålinger. I løpet av studiet har jeg tatt mange slike målinger, men aldri forstått poenget med hvorfor jeg skal kunne det. På Brønnøy Kalk fikk jeg endelig forståelsen for det, og det er jeg så glad for.

Undersøkelser av lineamenter. Foto: Andrea Olivia Kjemperud

Kan si som så at på vei hjem tok jeg meg selv i å se ut flyvinduet og studere linjene (lineamentene) i terrenget, og jeg har merket at jeg har et annet syn på emnene jeg tar parallelt med Geopraksis. Det viser seg at begge emnene er relevant for det jeg så ute i dagbruddet, og jeg er sikker på at dette vil gi meg en annen, og bedre, forståelse både i emnene og i praksis (noe jeg er veldig glad for).

Så med dette kan jeg (allerede) anbefale Geopraksis for alle som vil oppleve «den virkelige verden», og jeg gleder meg til å dra tilbake for å få fler erfaringer og mer kunnskap.

Geopraksis ved Brønnøy Kalk i Brønnøysund

Brønnøy Kalk sitt dagbrudd. Foto: Andrea Kjemperud

Andre bloggartikler

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.