GeoPraksis hos DOF Subsea

'GeoPraksis'
Apr 11, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Nicole Elisabeth Nilsen

Jeg heter Nicole Elisabeth Nilsen og er på mitt avsluttende år på en bachelor i geovitenskap: retning geologi. I faget GEOV298 – GeoPraksis har jeg blitt utplassert hos DOF Subsea. DOF Subsea er et internasjonalt operatørselskap som driver med offshore operasjoner i forhold til marine tjenester og ingeniørarbeid. I tillegg til at de leverer ulike løsninger til den voksende energiindustrien. Med hovedkvarter på Marineholmen i Bergen innehar DOF Subsea totalt 55 skip hvorav 13 av de tilhører den Atlantiske regionen og 7 brukes til undersøkelsesmålinger.

Jeg ønsket GeoPraksis i denne bedriften grunnet at jeg er interessert i å jobbe og skape innovative løsninger for en mer bærekraftig fremtid. Det mener jeg DOF Subsea kunne tilby med deres stadig utviklede offshore tjenester i et bredt internasjonalt marked. Forventingene jeg hadde til denne arbeidsplassen var først og fremst at jeg ønsket å lære bruken av nye programvarer. I tillegg til å få et innblikk inn i næringslivet ved å møte ulike fagfolk. Forventingene mine har innfridd så langt, for jeg har blitt introdusert til ulike aspekter innenfor dette selskapet. Ved å ha møtt en del mennesker som har gitt med en veldig god innføring i hva de jobber med.

Første arbeidsuke var veldig varierende og bestod av alt fra infomøter til selvstendig arbeid. Jeg ble introdusert til de ulike avdelingene som blant annet bestod av ingeniørarbeid, undersøkelser og inspeksjon, creewing og geotech. Dette var ekstremt nyttig nettopp for å kunne se hvordan de samarbeidet på tvers av avdelinger. Generelt så fikk vi en innføring i hvilke løsninger som ble anvendt i samsvar med de ulike prosjektene. I tillegg til hvordan skipene opererte og utstyret som ble disponert. Med stort fokus på ROV (Remotely operated vehicle). Videre jobbet jeg også selvstendig ved å lese om de ulike programvarene og en del prosedyrer. Noen av prosedyrene beskrev hva geologer jobbet med, og hvilke undersøkelser de utførte. Senere fikk jeg også testet noen av programvarene med et tidligere prosjekt. Dette var utrolig lærerikt!

Med tanke på den kompetansen jeg har tilegnet meg gjennom geologiutdanningen, har jeg oppdaget hvilke arbeidsoppgaver jeg kan jobbe med. Ved å ha rom for å utvikle seg er det mye forskjellig man kan gjøre. Det har jeg erfart etter å ha snakket med noen som også har studert geologi og sett på hva de arbeider med. I tillegg har jeg nå tilegnet meg mye informasjon om hvordan DOF Subsea fungerer som et selskap. Slik at jeg nå har en bedre forståelse når vi skal i gang med prosjektgjennomføring i uke 16 og 17.

ROV som brukes av DOF Subsea
GeoPraksis hos DOF Subsea

Andre bloggartikler

'GeoPraksis'
This is some text inside of a div block.

Geopraksis ved Brønnøy Kalk i Brønnøysund

'GeoPraksis'
This is some text inside of a div block.

Geopraksis ved Bergen kommunes plan- og bygningsetat

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.