Første uke hos Bergen kommune

'GeoPraksis'
Apr 11, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Knut Henrik Høiaas

Mitt navn er Knut Henrik Høiaas og jeg er nå på mitt 6 semester av en bachelor grad innenfor geovitenskap. Som et valgfag har jeg valgt Geopraksis, som går ut på å vise geologi studenter hvilke muligheter de kan ha etter endt bachelor.

Arbeidsplassen jeg har vært i praksis hos er Bergen Kommune, spesifikt under Plan- og Bygningsetaten sin Plan og GIS avdeling. Det er denne avdelingen som håndterer de meste av kart løsninger for Bergen Kommune og kommer med fornuftige og effektive løsninger på oversiktlige kart for bedrifter, enkeltpersoner og kommunen selv.

Jeg har siden tidlig i studieløpet ønsket å bruke geologi til å forbedre Bergen som en by, og dermed var jeg veldig fornøyd med å få praksisplass hos Bergen Kommune. Forventningene jeg satt med før jeg skulle ut i praksis var at jeg kom til å få jobbe med byplanlegging og forbedring blant annet i forhold til kommunens og FNs klimamål. Dette er noe de har som fokus selv og har dermed lagt godt til rette for at vi studenter kan benytte vår kunnskap til å være med å løse disse utfordringene.

Den første uken på praksis plassen bestod for det meste av å bli kjent med lokalet, de som jobbet der, de ulike avdelingene og å finne ut av et prosjekt som vi skal jobbe videre med når det kommer til neste praksis periode. For å løse oppgaven som handlet om hva vi skal fokusere på i neste periode, bestod dagene for det meste av research om hvilke utfordringer Bergen Kommune står ovenfor og hva vi som studenter kan få til ved hjelp av vår kunnskap. Selv om arbeidsdagene bestod mest av research ble vi ofte involvert i det de faste ansatte holdt på med. Dette innebar at vi fikk være med på ulike foredrag og presentasjoner, samt invitasjoner til flere av de sosiale aktivitetene bedriften holdt på med.

Basert på det jeg har erfart i denne første perioden tror jeg Bergen Kommune kan trenge flere geologer, men også at geologistudiet bør fordype seg litt mer innenfor programmering og digitale løsninger ettersom det er mye programvare som blant annet Bergen Kommune bruker som kan være svært effektivt for geologer generelt å ha mer kunnskap om. Jeg har også funnet ut at jeg må selv også utbedre min eksisterende kompetanse innenfor det jeg har lært i løpet av studie for å mer effektivt kunne løse de oppgavene jeg vet kommer i løpet av neste praksis periode.

Første uke hos Bergen kommune

Andre bloggartikler

'GeoPraksis'
This is some text inside of a div block.

Geopraksis ved Brønnøy Kalk i Brønnøysund

'GeoPraksis'
This is some text inside of a div block.

Geopraksis ved Bergen kommunes plan- og bygningsetat

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.