Første praksisuke ved Brønnøy kalk

'GeoPraksis'
Apr 11, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Synnøve Håheim Bakk

Mitt navn er Synnøve, og eg er ein av dei heldige som får ta geopraksis dette semesteret. Eg har saman med Andrea vore i praksis for Brønnøy Kalk i 1 av 3 veker. Brønnøy Kalk jobbar med utvinning av kalk frå kalkmarmor, og er eit datterselskap i Norsk Mineral-konsernet. Kalken blir sendt til Hustadmarmor AS i Molde, og mesteparten av denne kalken blir brukt til papirindustrien.

Ved å lese annonsa Brønnøy Kalk hadde lagt ut, fekk eg inntrykk av at det var bra arbeidsmiljø. Dette synes eg er veldig viktig for motivasjon og arbeidslyst. Samtidig virka det som veldig spennande arbeidsoppgåver, og eit stort pluss at det er ein kombinasjon av kontor- og feltarbeid. Forventningar før eg starta der var ikkje så mange, men mest det å skape relasjonar med dei som jobbar der, og få mulighet til å prøve seg på nokre av arbeidsoppgåvene.

Første dag blei me tatt godt imot. Det starta med eit HMS-kurs sidan me skulle ut i dagbruddet, og informasjon om selskapet. Etter dette fekk me omvising av dagbruddet og inne i bygget, og til slutt utdelt arbeidsoppgåva. Me har fått i oppgåve å bruke QGIS for å markere lineamenter rundt ulike områder i dagbruddet med hovudfokus på sørsida og den planlagde utvidelsen der. Dette for å sjå om det eventuelt kan dukke opp svakheitssoner, forkastningar og intrusjonar i dagbruddet eller i området dei planlegger å utvide til, som kan påverke produksjonen eller geofaren. Til slutt skal me skrive ein rapport om dette. Me har også fått lov til å ta del i møter og sjå på andre prosjekt geologane held på med her. Det eine prosjektet gjekk ut på å bruke msii for å vite korleis me kan rekne ut om platåa i dagbruddet er innafor faregrensa eller ikkje.  Det har vore veldig kjekt å sjå det fine samarbeidet mellom alle ansatte her med ulike stillingar. Første praksisveke har verkeleg overgått all forventning.

Arbeid ved dagsbruddet i Brønnøysund

Eg hadde trudd at ein kun skulle bruke kunnskapen om strukturgeologi, men det viser seg at det er mykje meir som skal henge saman. Ein må også ha litt forståelse for geokjemi, fysikk og matte (sjølv om excel stort sett gjer mattejobben). Det er godt å finne ut at sjølv om ein ikkje f.eks har kunnskap i GIS frå før, så kan ein likevel få tid på arbeid til å lære undervegs. Det var ein positiv overraskelse at ein får god tid til å setje seg inn i nye program på jobb, altså at det ikkje er forventa at ein kan «alt» når ein er ferdig med studiet. Eg har lært at GIS er eit program som er veldig relevant og brukbart for dei fleste geologar. Eg har også fått lære at strøk og fall faktisk er brukbart i arbeidslivet, og ikkje berre noko ein gjer på gøy. På grunn av eit spennande prosjekt og veldig kjekke folk, gleder eg meg til å kome tilbake etter påske.

Første praksisuke ved Brønnøy kalk

Andre bloggartikler

'GeoPraksis'
This is some text inside of a div block.

Geopraksis ved Brønnøy Kalk i Brønnøysund

'GeoPraksis'
This is some text inside of a div block.

Geopraksis ved Bergen kommunes plan- og bygningsetat

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.