Første praksisuke i M Vest Energy

'GeoPraksis'
Apr 11, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Elena Victoria Brattebø

Hei!

Mitt navn er Elena Victoria Brattebø og jeg er på mitt siste semester i en bachelor i geovitenskap, retning geologi ved Universitetet i Bergen. Dette semesteret har jeg hatt gleden av å ha valgfaget GeoPraksis hvor vi er rundt 20 studenter som skal utplasseres i en bedrift i 3 uker. Bedriftene vi skal være hos driver med arbeid der utdanningen vår er relevant, og jeg har vært så heldig å få være hos olje- og gassfirmaet M Vest Energy.

M Vest Energy ble etablert i 2015 og har sitt virkeområde på norsk sokkel der de har eierandeler i letelisenser og produserende felter, samt i gass- og oljerør og annen infrastruktur. M Vest Energy er også tungt involvert i flere forsknings- og utviklingsprosjekter innen IT og maskinlæring. Firmaet har kontor i Bergen der 14 svært kompetente ansatte jobber.

Jeg hadde lyst til å være i praksis hos M Vest Energy fordi jeg har lyst til å lære mer og olje- og gassindustrien, og få et innblikk i hvordan det er å jobbe i en slik bedrift. Gjennom praksisuken håpet jeg på å få en god innføring i arbeidsoppgavene som inngår i driften av et oljefirma, få brukt noe av kunnskapen jeg har lært gjennom bacheloren og å møte mange hyggelige folk. Etter praksisuken kan jeg si at alle de tre forhåpningene ble oppfylt.

I løpet av den første uken min i praksis har jeg hatt som hovedoppgave å se på en brønn som skal bores på en nabolisens til et produserende felt M Vest Energy er en del av. Jeg har altså lest gjennom tilbakeleveringsrapporter fra denne lisensen og andre rapporter for å lage en presentasjon om hvilke prospekter som inngår i denne lisensen. For prospektene har jeg sett på hvilke type feller, hvilken formasjon reservoaret tilhører, om det er en toppbergart til stede og migrasjonen til prospektet. Ut fra dette skal jeg vurdere sannsynligheten for at brønnen de borer gjør et funn og i så fall i hvilke formasjoner. Gjennom denne oppgaven har jeg fått innføring i bruk av Adobe lllustrator for å kunne redigere kart, samt brukt ferdighetene jeg har i tolkningsprogrammet Petrel. På onsdagen i praksisuken fikk jeg også være med de som jobber i firmaet ut på lønningspils, dette var veldig sosialt og gøy.

Gjennom denne uken har jeg altså fått brukt ferdigheter jeg har lært på universitetet slik som det å trekke ut informasjoner fra artikler og rapporter. Jeg har også fått brukt kunnskaper jeg har lært i fagene strukturgeologi, seismisk tolkning og bassenganalyse. Dette gir meg motivasjon til å jobbe enda hardere i fagene jeg har på universitet fordi jeg ser at denne kunnskapen faktisk er nyttig ute i arbeidslivet. Alt i alt har det vært en veldig gøy, annerledes og lærerik uke der jeg har fått et godt innblikk i bedriften og jeg gleder meg til å komme tilbake etter påske å lære mer.

Første praksisuke i M Vest Energy

Andre bloggartikler

'GeoPraksis'
This is some text inside of a div block.

Geopraksis ved Brønnøy Kalk i Brønnøysund

'GeoPraksis'
This is some text inside of a div block.

Geopraksis ved Bergen kommunes plan- og bygningsetat

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.