Første praksisuge på EARTHLAB

'GeoPraksis'
Apr 11, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Rie Botved

Hei!

Mit navn er Rie Botved og jeg er en dansk jente der flyttede til Norge for at studere geologi på UIB (Universitetet i Bergen). Nu er jeg nået til mit 3 år i Bachelor.

Jeg og en anden medstuderende fik en fantastisk mulighed, igennem Geopraksis, til at opleve praksis på EARTHLAB i løbet af 3 uger.

EARTHLAB er en national infrastruktur for forskning på og analyser af sedimenter. De er lokaliseret på UIB Realfagbyg med sedimentlaboratorie, sedimentkjernelager og forskellige rom med forskningsintrumenter. Her er der fokus på Paleoklimatologi, miljø og geofarer, med brug af lakustrine og marine sedimentkjerner.

Jeg blev introduceret for EARTHLAB igennem tidligerg geo-emner på UIB, hvor jeg dengang også jobbede med sedimentprøver på deres laboratorie. Det virkede veldig interessant at jobbe på EARTHLAB, med ulike sedimentprøver som kan give os videre forklaring om klimaet og processerne som er hændt på vores Jord. Jeg så meget frem til at blive introduceret for de forskellige analyse- og prøvetagningsmetoder, og jobbe med ægte prøver og projekter. Derudover forventede jeg at få en god indsigt i laboratorie arbejde og at de var gode til at kommunikere og vejlede.

På den første dag blev vi vist rundt på de ulike afdelinger på EARTHLAB og blev fortalt om de fleste instrumenter/maskiner de bruger. Herunder blev vi introduceret for en Mastersizer maskine som kan tælle korn og kornstørrelser i en sedimentprøve, men ser ikke forskel på organisk materiale og sedimentkorn. Dermed blev vi sat på vores eget projekt hvor vi skal teste ulike forbehandlingsmetoder for at se hvilken metode der bedst kan fjerne det organiske materiale og ikke skade sedimentkornene. Vi fik selv lov til at sætte op hvordan vi vil udføre eksperimenterne og til sidst skal vi skrive en rapport og fremlægge projektet.

De sidste to dage hjalp vi en kvartærforsker med behandling af hans sedimentkjerne, som kommer helt fra Nord Grønland. Begge disse dage gik med at se igennem mikroskop og plukke ud makro organisk materiale som senere skal sendes til datering. Det var super spændene at være med på et ægte projekt og hjælpe en anden forsker. Dog var det lidt ensartet at skulle sidde stille i 7 timer med mikroskop begge dage, men det gav jo en god indsigt i hvordan det er at jobbe på et laboratorie. Jeg syndes det var interessant at høre om hans projekt, som gjorde at jeg følte at arbejdet jeg gjorde var værdifuldt og at jeg bidrog til videre forskning.

Jeg glæder mig til de næste uger og fortsætte på vores projekt.

Håber også vi kan hjælpe flere forskere, prøve flere analysemetoder og evt. være med forskere på felt og samle ind deres prøver.

Første praksisuge på EARTHLAB

Andre bloggartikler

'GeoPraksis'
This is some text inside of a div block.

Geopraksis ved Brønnøy Kalk i Brønnøysund

'GeoPraksis'
This is some text inside of a div block.

Geopraksis ved Bergen kommunes plan- og bygningsetat

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.