Blogginnlegg 1 – praksis NORCE

'GeoPraksis'
Apr 11, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Pauline Krohn Ness

Opprettshaver: NORCEHei, og velkommen til mitt første blogginnlegg i perioden som praksisstudent hos NORCE. Jeg heter Pauline, er 22 år gammel, og går nå på mitt sjette semester på bachelor i geovitenskap, retning geofysikk ved Universitetet i Bergen.

NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt som fokuserer på flerfaglig forskning for å kunne dyrke kunnskap for bærekraft innen deres tre divisjoner; Helse og samfunn, Klima og miljø og Teknologi. De har kontorer spredt utover hele Norge, og i min praksisperiode holder jeg til på hovedkontoret i Bergen i Energi og teknologi divisjonen. Her driver NORCE med et prosjekt innen utviklingen av havvind kalt ImpactWind SørVest, og dette er det jeg skal jobbe med i min praksisperiode.

Jeg ønsket å ha min praksisperiode hos NORCE fordi jeg synes havvind er et utrolig spennende og ikke minst viktig aspekt av energiverdenen for fremtiden. I tillegg er NORCE et selskap som setter bærekraft høyt, noe som jeg ønsker å være en del av og å lære mer om. Før oppholdet hadde jeg ikke all verdens av forventninger ettersom jeg ikke kunne særlig mye om havvind og NORCE, men jeg forventet absolutt å lære mye nytt og komme ut derfra med nye perspektiver.

Den første dagen i praksis ble i hovedsak brukt til å bli kjent med selskapet og kontoret. Vi fikk også en introduksjon til prosjektet vi skal jobbe med, og en innføring i hvordan vi skulle jobbe første uken. ImpactWind SørVest skal lage en nettportal som gir full oversikt over alle data-kilder som er nødvendige for en konsekvensutredning for vindkraftverk til havs, vår jobb var å samle inn disse data-kildene. Vi fikk en gjennomgang av et tidligere havvind-prosjekt som ikke gikk etter planen, og lærte fort hvorfor slike konsekvensutredninger er viktig for et fungerende vindkraftverk til havs.

Etter den første praksisuken sitter jeg igjen med et helt nytt perspektiv på forskningsverdenen, og ikke minst havvind. Det er veldig mye mer enn bare én type faglig kompetanse som er viktig for å få et prosjekt til å lykkes, og geovitenskap kan brukes til mye mer enn jeg trodde. Til neste praksisperiode vil jeg derfor prøve å være flinkere til å se de store sammenhengene og tenke mer rundt oppgavene de gir oss.

Blogginnlegg 1 – praksis NORCE

Andre bloggartikler

'GeoPraksis'
This is some text inside of a div block.

Geopraksis ved Brønnøy Kalk i Brønnøysund

'GeoPraksis'
This is some text inside of a div block.

Geopraksis ved Bergen kommunes plan- og bygningsetat

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.